Техникийн үзүүлэлт

Код 9C2082_074
Цуглуулга Mustang
Бренд:Аттила
Үсний өндөр:10-12мм
1мкв дахь үслэг гогцооны тоо:1,000,000 ширхэг
1мкв-н үнэ:52,000-79,000 төгрөг
1мкв-н жин:2.4-3.4 кг
Үслэг утасны бүтэц:80% ноос, 20% полиамидийн холиотой утас, полипропилен утас, 100% ноос
Өнгийн тоо:8