Та манай компанийн ажилтан болсноор:

  • Бүтээлч, нөхөрсөг, хамт олонтой нэг баг болж
  • Орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологитой танилцан эзэмшиж, мэдлэг ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх, өсч дэвших
  • Асуудлыг бие дааж шийдвэрлэх чадвартай болох
  • Өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал, сургалт, хөгжил
  • Нийгэм ахуйн хөнгөлөлт, тусламж эдлэх
  • Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох, зохион байгуулах боломжтой.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат