Анкетын хамт бүрдүүлэх материал

  • 2 хувь цээж зураг
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар

Ажлын байрны онцлогоос хамаарч, шаардлагатай тохиолдолд дараах бичиг баримтыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ. 

  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Өмнөх ажлын газрын тодорхойлолт
  • Төсөл, тендер, судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр хийсэн ажил /давуу тал болно/