Техникийн үзүүлэлт
Брэнд:Юникарпет
Үсний өндөр:7мм
1мкв дахь үслэг гогцооны тоо:228,000 ширхэг
1мкв-н жин:1.6 кг
Үслэг утасны бүтэц:80% ноос, 20% полиамидийн холиотой утас, полипропилен утсаар хийгдсэн
Өнгийн тоо:16
Машины өргөн: 4 метр
Технологи: Зүссэн гадаргуу, гогцоо нэхэлт, хавтгай нэхэлт (Cut,Loop,Flat), Wilton технологи