Техникийн үзүүлэлт
Бренд: Аттила
Ашигласан утасны өнгө:
Үсний өндөр: 10-12мм
1мкв дахь үслэг гогцооны тоо: 680,000 ширхэг
1мкв-н жин: 2.4-3.4 кг
Үслэг утасны бүтэц: 80% ноос, 20% полиамидийн холиотой утас, полипропилен утас, 100% ноос
Өнгийн тоо: 8
Машины өргөн: 4 метр
Технологи: зүссэн гадаргуу, гогцоо нэхэлт, хавтгай нэхэлт (Cut,Loop,Flat), Wilton технологи