Техникийн үзүүлэлт
Бренд: Аттила
Үсний өндөр: 10-12мм
1мкв дахь үслэг гогцооны тоо: 1,000,000 ширхэг
1мкв-н жин: 3.4-5.0 кг
Үслэг утасны бүтэц: 90% ноос, 10% полиамидийн холиотой утас, полипропилен утас
Өнгийн тоо: 8
Машины өргөн: 5 метр
Технологи: зүссэн гадаргуу, гогцоо нэхэлт, хавтгай нэхэлт (Cut,Loop,Flat), Wilton технологи